El centre

Inici » El centre

Centre d’Estudis Montseny, cooperativa de pares i mares, fundada l’any 1967

Com a Cooperativa ens identifiquem amb els valors següents:

La confiança. Teixim les relacions des de la confiança entre els membres de l’equip i les famílies, expressem amb honestedat allò que som i fem una gestió transparent dels recursos col·lectius.

El compromís envers els nostres infants i joves, les famílies i les persones que treballem al centre, assumint amb responsabilitat el paper de cadascú en la consecució dels objectius.

La participació. Potenciem relacions i estructures participatives per integrar les diferents mirades en cadascun dels àmbits de gestió.

Recolzem iniciatives vinculades al treball cooperatiu i col·laboratiu en tots els àmbits de l’escola.

Coneix la nostra història

Escola concertada, en tots els seus nivells educatius.

L’Escola està concertada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en tots els seus nivells educatius: EDUCACIÓ INFANTIL (segon cicle), EDUCACIÓ PRIMÀRIA, ESO i BATXILLERAT.

L’escola pertany a l’Agrupació Escolar Catalana, a l’Associació de Directius de Centres Concertats de Batxillerat de Catalunya, a la Fundació Tr@ms i a la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya.

Descarregar més informació del centre

Ideari i valors que impulsen la nostra feina

Ens sentim una escola viva, atenta als canvis en el nostre entorn i amb voluntat d’innovar des del respecte a la nostra pròpia identitat. Per això treballem des de:

La motivació, implicant-nos amb l’escola i fent que tots els espais siguin espais educatius.

La coherència, expressant en la nostra tasca el compromís que assumim amb els nostres alumnes, les famílies, els companys i els de la responsabilitat social, perquè la nostra feina també ens fa créixer com a persones.

La diversitat, entenent i acceptant les diferents realitats que ens envolten i fomentant la pluralitat des del respecte mutu.

Tracte personalitzat


Metodològicament, la nostra actuació intenta donar un tracte personalitzat que sigui capaç d’adequar-se al ritme evolutiu i a la capacitat intel·lectual del nostre alumnat. En l’aspecte instructiu intentem aplicar sistemes actius, no autoritaris (sí normatius) que impliquin la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge.

Pluralista


El CE Montseny és i vol ser ideològicament pluralista en la vessant política. Això significa en aquest cas respecte envers totes les ideologies i voluntat d’intentar donar a l’alumnat les informacions tan objectives com es pugui, perquè progressivament es formi els seus criteris i arribi a poder prendre responsablement decisions personals.

Aconfessional


El CE Montseny es manifesta aconfessional, per respondre als principis de respecte i de pluralisme ideològic de la societat que ens envolta, ja que l’escola és un sistema obert, viu i plural, connectat amb altres sistemes ideològics educatius, socials, econòmics que s’interrelacionen i s’influeixen mútuament. En aquest marc no hi poden tenir cabuda actituds d’adoctrinament, de proselitismes i/o sectarismes. Per això, l’escola exclou de la seva programació l’ensenyança religiosa en la seva vessant doctrinal.

Coeducació


Fonamentem l’acció educativa des de la coeducació reconeixent les individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats. Des de l’escola treballem la igualtat de gènere com la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels dos sexes.

Català


El català és la llengua de comunicació i de treball fonamental entre nosaltres, volem que els nostres alumnes siguin molt conscients de la nostra realitat i del nostre entorn cultural. Pretenem convertir-los en ciutadans/es conscients i coneixedors/es del què significa viure a Catalunya.

Compromís social


El CE Montseny vol fomentar en l’alumnat valors i actituds vers el compromís social: consum responsable, cooperació, hàbits de salut i esportius, respecte pel medi ambient, sostenibilitat, defensa de la vida associativa, desigualtats socials,…fomentant la conscienciació i un pensament crític al respecte. Volem ser una organització socialment sensible i ambientalment responsable, que es compromet i actua per a una societat millor.

Com ens organitzem

El Consell Rector és l’òrgan de representació de la titularitat i govern de la societat. És competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General. Els membres del Consell Rector són escollits en votació d’entre els socis i sòcies de la Cooperativa.

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

L’Equip de Gestió del Centre és l’òrgan format per la Gerència, la Direcció i l’Administració de l’escola responsable de planificar, implementar i avaluar en el dia a dia les línies estratègiques de la Cooperativa tant des de la vessant del Projecte Educatiu com en els àmbits econòmics, de serveis,…

La nostra escola, dins del marc Next Generation de la Unió Europea, també té com a objectiu la capacitació en marc de competència digital del 80% dels docents i l’elaboració d’Estratègies Digitals. És l’anomenada Estratègia Digital de Centre, l’EDC  que defineix i concreta les línies d’actuació que fan possible que docents, alumnat i el nostre centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del nostre centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Més informació de l’EDC

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Desplaça cap amunt