Inici » Canal de denúncies

Canal de denúncies

Què és el canal de denúncies?

És el mitjà a través del qual qualsevol persona que hagi obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional, pugui informar d’accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Tingueu en compte que no es poden realitzar a través d’aquest canal les següents comunicacions:

  • Informacions contingudes en comunicacions que ja hagin estat inadmeses pel canal de denúncies.
  • Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes interpersonals o que afectin únicament a l’informant i a les persones a les que es refereixi la comunicació o revelació.
  • Informacions que constitueixin simples rumors.

Recordeu utilitzar aquest Canal de Denúncies de forma conscient i responsable, evitant un ús abusiu i de mala fe. Per això, és important que només transmeteu aquella informació que raonablement considereu que pot ser veraç.

Està dissenyat, establert i gestionat d’una forma segura, de manera que es garanteixi la confidencialitat de la identitat de l’informant, de qualsevol tercer esmentat en la comunicació i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació d’aquesta.

Aquest canal permet la presentació de comunicacions per escrit o verbalment, i garanteix que les comunicacions presentades puguin tractar-se de manera efectiva, amb l’objectiu que la primera a conèixer la possible irregularitat sigui la Responsable del Sistema de l’escola.

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Desplaça cap amunt