Educació Infantil

Inici » Oferta educativa » Educació Infantil

Preparar a l’alumnat perquè pugui donar respostes creatives en una societat canviant i en evolució constant

A l’Educació Infantil, l’equip educatiu acompanya a l’alumnat en la construcció dels seus aprenentatges, per tal que siguin significatius i li permetin establir relacions entre les experiències, els coneixements previs i els nous continguts d’ensenyament. Ens basem en tracte individualitzat on es respecten els diferents ritmes de maduració i tipus d’intel.ligències, que permeten als nens/es connectar amb els seus interessos i progressar en el seu desenvolupament.

És important per al nostre projecte el treball dels hàbits i les rutines per tal d’organitzar mentalment a l’alumne i donar-li seguretat i així aconseguir una progressiva autonomia personal. Seguim una metodologia socialitzada i convivencial, on es valora molt el treball cooperatiu i el de les emocions

Més informació del centre
Imatges del centre

EL PROJECTE EDUCATIU D’EDUCACIÓ INFANTIL

La finalitat de l’educació infantil en el centre és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
En aquesta etapa s’atendran especialment les necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social.
En el nostre centre s’imparteix el 2n cicle d’Educació Infantil: INF3 , INF4 , INF5

El projecte educatiu d’educació infantil

L’Educació Infantil afavorirà el desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació, que ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l’etapa d’Educació Primària amb l’adquisició de les competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar l’educació obligatòria.
El desenvolupament de les capacitats és el resultat del que s’aprèn. Així, doncs, al llarg de l’etapa de l’Educació Infantil els infants hauran d’anar desenvolupant les capacitats a l’entorn dels eixos següents:

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma: L’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, l’autoestima, l’educació de les emocions, l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge, del pensament crític i d’hàbits responsables són essencials per aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

Aprendre a pensar i a comunicar: Organitzar i exposar les pròpies vivències: cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, emprar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, matemàtic, digital), en la comunicació d’informacions, sentiments i coneixements, treballar de manera cooperativa i ser conscients dels aprenentatges propis, avançar en la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament propi.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa: Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació de l’alumnat.

Aprendre a conviure i habitar el món: La conscienciació de la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials i consciència emocional, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en equip, l’empatia vers els altres, la gestió positiva dels conflictes, el desenvolupament de projectes en comú, etc., afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries.

Aspectes Específics

Lectura i comprensió

 • Projecte d’expressió oral.
 • Padrins de lectura.
 • Ambients d’expressió/Racons de llengua.

Matemàtiques-resolució problemes

 • Enfocament competencial de les matemàtiques basades en un projecte fonamentat en la manipulació, l’experimentació i el raonament crític i d’aplicació a la vida quotidiana.
 • Treball sistemàtic de càlcul.
 • Mètode cooperatiu per a la resolució de problemes.

Llengua estrangera

 • Projecte de plurilingüisme per un ús més quotidià de la llengua anglesa en el dia a dia de l’escola.
 • Activitats de forma transversal.
 • Potenciació d’anglès oral.

Projecte TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement)

Aspectes Generals

Projecte de convivència

Escoles + sostenibles

 • La nostra escola s’adequa al concepte d’escola sostenible. El nostre edifici és respectuós amb el medi ambient i compta amb recursos com leds i plaques solars.
 • Projecte de participació, d’educació i d’implicació en iniciatives de millora  en relació a l’ambient i a la sostenibilitat.
 • Projecte de consum responsable.
 • Treball de l’hort de l’escola.
 • Dia de la fruita a Ed. Infantil i Primària
 • Estació meteorològica
 • Membre de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC)

Sortides, viatges i activitats culturals

 • Activitats i sortides relacionades amb les diferents àrees curriculars: teatres, Barcelona romana, Girona medieval, Zoo, Museu Blau…
 • Colònies cada curs des de INF3 fins a 6è EP.
 • Camps d’aprenentatge a 1r, 2n i 3r d’ESO.
 • Viatge de final de curs a 4t ESO i 2n Batxillerat.

Activitats, festes i tradicions

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Desplaça cap amunt