Batxillerat

Inici » Oferta educativa » Batxillerat

Acompanyem el desenvolupament personal i l’exercici d’una ciutadania activa i responsable

Etapa educativa compresa entre els 16 i els 18 anys que ha de permetre a l’alumne consolidar una maduresa personal i intel·lectual que li permeti aconseguir autonomia en els reptes i prendre decisions.

Al Centre d’Estudis Montseny, ens preocupem en aconseguir que el nostre alumnat adquireixi una bona metodologia i una visió del món des de bases sòlides per assolir amb garanties els estudis posteriors.

Aquesta etapa d’ensenyament consta de dos cursos i combina continguts de les matèries comunes amb la diversitat i especificitat que ofereixen els seus diferents itineraris formatius.

El Centre d’Estudis Montseny compta amb autorització per impartir-ne dues modalitats:

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials
Matèries curs 2023-24 (provisional)
Diploma Dual
Més informació del centre

EL PROJECTE EDUCATIU DE BATXILLERAT

El Batxillerat és una etapa d’ensenyament no obligatori que consta d’un cicle de dos cursos acadèmics. Aquest cicle compleix una important funció d’enllaç entre l’Educació Secundària Obligatòria i l’educació superior universitària o la transició a l’entrada al món laboral en una millor preparació cultural.

El Centre d’Estudis Montseny, com antiga Secció Filial, té el Batxillerat concertat.

El projecte educatiu de Batxillerat

El nostre objectiu és el de proporcionar una formació integral i polivalent que faciliti al nostre alumnat les eines necessàries per cursar estudis superiors amb plenes garanties. No només volem formar acadèmicament a l’alumnat per afrontar una prova d’accés a la Universitat, sinó que els hi facilitem les eines i les competències necessàries per a la realització i el desenvolupament personal i l’exercici d’una ciutadania activa i responsable.

Volem fomentar sobretot la participació dels alumnes, la seva curiositat i creativitat, sempre buscant la interacció de l’alumne i el grup per facilitar el seu aprenentatge. Promovem l’autonomia i el treball individual i cooperatiu entre els nostres estudiants, a la vegada de motivar-los per fer créixer els seu èxits i els dels altres.

Aspectes Específics

Acció tutorial

 • Incidint en la vessant orientadora de l’educació, ajudant l’alumnat en la seva realització personal i en la relació amb els altres, partint de l’autoconeixement
 • Tutoria setmanal amb el grup
 • Projecte d’expressió oral a Ed. Infantil i Primària.
 • Tutories individualitzades

Tecnologies a l’aula

 • Ús del portàtil com a eina de treball a l’ESO
 • Flexibilitat d’utilització de dispositius.(Bring Your Own Device)
 • Llibres en format paper
 • Ús d’eines col·laboratives per a la gestió de les tasques de forma cooperativa
 • GSuite for Education
 • Microsoft 365
 • Acords de col·laboració per a ús de software de forma gratuïta com Office 365 per al nostre alumnat

Atenció a la diversitat

 • Atenció i seguiment personalitzat – Plans Individualitzats
 • Col·laboració i comunicació constant amb els centres externs que treballen amb el nostre alumnat
 • Classes de reforç a les tardes

Orientació acadèmica

 • Itineraris acadèmics personalitzats segons competències i expectatives de futur
 • Jornades anuals d’orientació professional
 • Departament d’Orientació i Psicopedagogia propi del centre
 • Tutor personalitzat per a la realització del Treball de Recerca a Batxillerat
 • Participació en portes obertes universitàries i en xerrades d’orientació de formació professional

Aspectes Generals

Projecte de convivència

Escoles + sostenibles

Sortides, viatges i activitats culturals

 • Activitats i sortides relacionades amb les diferents àrees curriculars: teatres, Barcelona romana, Girona medieval, Zoo, Museu Blau…
 • Colònies cada curs des de P3 fins a 6è EP
 • Camps d’aprenentatge a 1r, 2n i 3r d’ESO
 • Viatge de final de curs a 4t ESO i 2n Batxillerat

Activitats, festes i tradicions

Algun dubte?
Contacta amb nosaltres

Desplaça cap amunt