El Centre d’Estudis Montseny es va fundar l’any 1967. Avui és una cooperativa de pares i mares de l’alumnat del Centre, gestionada per un Consell Rector escollit d’entre els socis de l’entitat. La participació plena en la gestió de la cooperativa haurà de formalitzar-se en el moment de la matriculació en el Centre.

El CE Montseny s’identifica amb els propòsits que motivaren la seva creació:

El CE Montseny és una escola cooperativista i com a tal els pares i mares participen i utilitzen tots els mecanismes de funcionament que els Estatuts i la Normativa d’organització i funcionament de centre (NOFC)

El CE Montseny és i vol ser ideològicament pluralista en la vessant política. Això significa en aquest cas respecte envers totes les ideologies i voluntat d’intentar donar a l’alumnat les informacions tan objectives com es pugui, perquè progressivament es formi els seus criteris i arribi a poder prendre responsablement decisions personals.

El CE Montseny es manifesta aconfessional, per respondre als principis de respecte i de pluralisme ideològic de la societat que ens envolta, ja que l’escola és un sistema obert, viu i plural, connectat amb altres sistemes ideològics educatius, socials, econòmics que s’interrelacionen i s’influeixen mútuament. En aquest marc no hi poden tenir cabuda actituds d’adoctrinament, de proselitismes i/o sectarismes. Per això, l’escola exclou de la seva programació l’ensenyança religiosa en la seva vessant doctrinal.

quisom1quisom2

El CE Montseny s’identifica amb la coeducació: a l’escola, com a gairebé arreu del país, tenim classes mixtes. Volem i ens sentim compromesos amb la voluntat de construir un model educatiu i social basat en un conjunt de valors humans comuns a nens i nenes, nois i noies.

El català és la llengua de comunicació i de treball fonamental entre nosaltres, volem que els nostres alumnes siguin molt conscients de la nostra realitat i del nostre entorn cultural. Pretenem convertir-los en ciutadans/es conscients i coneixedors/es del què significa viure a Catalunya.

Metodològicament, la nostra actuació intenta donar un tracte personalitzat que sigui capaç d’adequar-se al ritme evolutiu i a la capacitat intel·lectual del nostre alumnat. En l’aspecte instructiu intentem aplicar sistemes actius, no autoritaris (sí normatius) que impliquin la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge.

El CE Montseny és una escola activa, en la mesura que persegueix fomentar en l’alumnat una actitud curiosa, crítica i investigadora mitjançant la comunicació i el treball (individual i en grup) amb la finalitat de fer factible un bon sistema d’adquisició dels diferents aprenentatges que hauran d’incidir en la seva formació. L’objectiu és aconseguir que l’alumnat sigui l’autèntic protagonista del seu aprenentatge, sempre estimulat i orientat pels docents. L’ Escola està concertada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en tots els seus nivells educatius: EDUCACIÓ INFANTIL (segon cicle), EDUCACIÓ PRIMÀRIA, ESO i BATXILLERAT.

L’escola pertany a l’Agrupació Escolar Catalana, a l’Associació de Directius de Centres Concertats de Batxillerat de Catalunya, a la Fundació Tr@ms i a la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya.