Plurilingüisme

L’Escola va col·laborar amb la Generalitat de Catalunya com a centre pilot per la posta en marxa del Marc per al plurilingüisme del Departament d’Ensenyament. Aquest marc té com a objectiu que el sistema educatiu garanteixi el domini del català, del castellà i de l’anglès i del coneixement d’altres llengües en acabar l’educació obligatòria.

L’Escola prioritza la competència comunicativa com a eix del seu projecte educatiu i  fonamentant-nos en els bases del projecte de plurilingüisme iniciat intentem continuar potenciant l’ús més quotidià de la llengua anglesa principalment ( sense oblidar la llengua francesa que oferim a partir de 3r d’ESO), sobretot en la seva competència més oral en el dia a dia del centre, amb el desplegament definitiu de matèries curriculars impartides total o parcialment en llengua anglesa, així com continuar l’implementació en altres àmbits (menjador escolar,…)

Per aquest motiu seguim en el projecte d’auxiliars de conversa i el projecte CIEE on personal nadiu de llengua anglesa col.labora en millorar al competència oral de l’alumnat.

Escoles + Sostenibles

Des de fa 10 anys, l’escola forma part del projecte  l’Agenda 21, que s’ha reconvertit en el projecte “Escoles + sostenibles”, que promou la participació, l’educació en iniciatives de millora en relació amb el medi ambient i a la sostenibilitat. Hi ha una comissió oberta a tots els membres de la nostra comunitat educativa que fan el seguiment de totes les activitats lligades al projecte anual . Us mostrem un seguit d’activitats realitzades en aquest projecte:

 • Hort escolar
 • Punt verd mòbil escolar
 • Separació de residus
 • Projecte E+S (Esmorzar més sostenible)
 • Reducció de l’ús de paper d’alumini

També esmentar el Projecte “Camins escolars”: L’objectiu del projecte és fer una diagnosi i iniciar el pla d’actuació per integrar a l’escola a la xarxa d’escoles amb camins escolars del barri i promoure la mobilitat segura de nostre alumnat en treball conjunt amb el projecte de l’Ajuntament de Barcelona.

Escola + Saludable

Dia de la fruita: Conscienciació d’hàbits alimentaris més saludables entre el nostre alumnat al’hora d’esmorzar i berenar.

Projecte “Pes de les motxilles”: L’objectiu del projecte és fer una diagnosi sobre el pes que l’alumnat porta a les seves motxilles escolars i fer una campanya de conscienciació on s’involucri al propi alumnat, a les famílies i al professorat per tal de cercar millores i optimitzar processos que ens permetin reduir el pes de les motxilles i acostar-nos a les recomanacions sobre aquest aspecte fetes pel Departament de Salut i l’Associació Espanyola de Pediatria.

Projecte “Qui menja sopes se les pensa totes”: amb l’objectiu d’adequar menús, espais , temps  i dinàmiques de l’horari de menjador amb la finalitat de promoure uns hàbits alimentaris més saludables entre el nostre alumnat, introduint més productes de proximitat i de producció ecològica, amb bufet d’amanides variat diari.

Fundació Tr@ms

L’escola està associada a la Fundació privada Tr@ms, una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat docent, que proposa un projecte col·laboratiu que agrupa  més de vint escoles de Catalunya sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari de centre, escoles amb unes característiques i inqietuds pedagògiques similars, i que col·labora amb institucions educatives, universitats i empreses del sector tecnològic per tal d’aconseguir l’extensió global de la innovació i  convertir-la com a element identitari de l’escola, promovent projectes digitals i col.laboratius entre els centres.

Són exemple d’aquestes col·laboracions:

 • Ipad’s i Pissarra digital a Ed. Infantil
 • Contes.net – Conte col.laboratiu – 2n Primària
 • Mostra de Robòtica
 • Correu electrònic – 4t Primària
 • Jornades de la Ciència
 • Departaments Col.laboratius
 • SmartCity
 • Jornada de Treballs de Recerca a Batxillerat
 • Projectes intercanvi MIT
  (Massachusetts Institute of Technology) -Internacionalització

Projecte RTC – Reinvent the Classroom

El món canvia constantment. Internet i altres tecnologies han transformat la majoria de les àrees d’acció humana, també l’educació. A les aules, com en tants altres escenaris, ara estem treballant per definir com serà el futur. El Centre d’Estudis Montseny s’uneix, junt a 60 escoles de tot el món en un projecte anomenat RTC (Reinvent the classroom), un projecte impulsat per HPMicrosoftIntel i Smart.

Hem creat l’aula Edulab, un espai obert amb taules modulars que permeten formar grups diversos d’alumnes i que serveix com a punt de trobada entre les eines tradicionals i algunes de les solucions tecnològiques més avançades (HP Sprout que permet l’escaneig en 2D i 3D, impressores 3D, dispositius 2 en 1 tàctils…) i que permeten desenvolupat projectes ABP (Aprenentagge basat en projectes).
Pensant en l’adaptació de la idea inicial a l’edat i a les necessitats dels nostres alumnes hem creat dos aules més: Minilab i AulaNau on el treball cooperatiu, la investigació i experimentació i el pensament creatiu i crític sñon la base de la metodologia.

Projecte mSchools

mSchools és una iniciativa de mEducation dins de l’organització del Mobile World Congress que integra les tecnologies mòbils a l’aula. Llançat el 2012, ajuda als estudiants a construir noves i importants competències digitals,preparant-los per al món d’avui.  L’escola col·labora en diferents projectes:

Mobilitze’m la informàtica amb l’alumnat de 4t d’ESO: creació d’apps per a dispositius mòbils a 4t d’ESO

Mobile History Map  amb l’alumnat d’ESO: és una aplicació de geo-posicionament i una plataforma que permet als estudiants crear col·laborativament contingut sobre els punts d’interès a prop de les seves escoles.