Lectura i comprensió

/ Projecte de lectura diària a Primària en català i castellà.

/ Treball de l’expressió escrita en grups reduïts.

/ Lectura d’autors moderns i clàssics durant la Primària – Lectura eficaç.

/ Reforç de l’expressió oral a Parvulari i Primària.

/ Padrins de lectura a Parvulari.

Matemàtiques-resolució problemes

/ Nou enfoc competencial de les matemàtiques basades en un projecte fonamentat en la manipulació, l’experimentació i el raonament crític i d’aplicació a la vida quotidiana des de Parvulari.

/ Treball sistemàtic de càlcul i problemes des de parvulari.

/ Mètode cooperatiu per a la resolució de problemes.

/ Treball en grup reduït de càlcul i problemes a Primària.

_79a5243

Llengua estrangera

/ Projecte de plurilingüisme per un ús més quotidià de la llengua anglesa en el dia a dia de l’escola.

/ Activitats de forma transversal des de Parvulari.

/ Potenciació d’anglès oral a Parvulari i Primària-Auxiliars de Conversa.

/ Àrees curriculars en anglès (AICLE) a Primària: Arts&Crafts (1r EP), Science project (4t EP) i Science (6è EP).

/ Col·laboració amb CIEE – Universitats Americanes que realitzen pràctiques de conversa en petits grups.

Projecte TAC

(Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement)

/ Ús d’Ipad’s des de Parvulari com a recurs didàctic d’aula.

/ Programació i robòtica per desenvolupar el pensament algorítmic, creativitat i destresa en la solució de problemes.

/ Treball i ús d’eines col·laboratives amb l’alumnat (Google Apps for Education).

/ Acords de col·laboració per a ús de software de forma gratuïta com Office 365, Antivirus,…per al nostre alumnat.

/ Projectes digitals intercentres amb les escoles de la Fundació Tr@ms.

 

Projecte ciències

/ Potenciació de l’esperit científic i d’investigació i experimentació als laboratoris.

/ Treball cooperatiu i en grup.

/ Realització anual de les Jornades de la Ciència, en la que l’alumnat de tots els cursos prepara un treball específic i l’exposa posteriorment als altres alumnes i a les famílies.

/ Nou espai d’experimentació per a Parvulari.

sproutExpressió musical i artística

/ Part fonamental en l’educació integral dels nostres alumnes.

/ Dedicació de més hores de les marcades en el currículum oficial al llarg de l’escolarització.

/ L’art i la creació artística al servei del dia a dia escolar i del coneixement personal.

/ Aprenentatge d’instruments: La flauta i instruments Orff.

/ Cantada de Nadal de tots els cursos oberta a les famílies.

/ Participació a Cantània, trobada de corals,…

Tutoria / habilitats socials

/ Activitat setmanal a tots els cursos i a totes les etapes.

/ Es pretén millorar la capacitat de relacionar-se i comunicar-se uns i altres.

/ Projecte d’habilitats socials i educació emocional fomentant l’autoconeixement, el diàleg, la convivència…

/ Tutoria individualitzada a partir de Cicle Superior.

/ Orientació sobre estratègies de treball.

Atenció a la diversitat

/ Treball de l’alumnat amb necessitats específiques en grup reduït en matèries instrumentals.

/ Reforç/suport a l’aula en diferents àrees des de Parvulari.

/ Aula específica de treball flexible amb alumnat amb NEE.

/ Potenciació de la detecció precoç de trastorns d’aprenentatge a Infantil i primers cursos de Primària.

/ Col·laboració i comunicació constant amb els centres externs que treballen amb el nostre alumnat.