Acció tutorial

/ Incidint en la vessant orientadora de l’educació, ajudant l’alumnat en la seva realització personal i en la relació amb els altres, partint de l’autoconeixement.

/ Tutoria setmanal amb el grup.

/ Tutories individualitzades.

/ Cotutories a ESO per a una atenció més individualitzada.

Tecnologies a l’aula

/ Ús del portàtil com a eina de treball a l’ESO.

/ Flexibilitat d’utilització de dispositius a ESO i Batxillerat.(Bring Your Own Device)

/ Llibres digitals: es complementa el treball digital amb material en format paper a ESO.

/ Ús d’eines col·laboratives per a la gestió de les tasques de forma cooperativa (GSuite for Education /Office 365/ …).

/ Acords de col·laboració per a ús de software de forma gratuïta com Office 365 per al nostre alumnat.

Treball individual – treball cooperatiu

/ Desenvolupant de forma competencial la seva autonomia personal i capacitats individuals així com potenciant el treball cooperatiu com a un recurs metodològic més en diferents àrees.

/ Projectes interdisciplinars com a matèries optatives a 1r i 2n d’ESO on es treballa de forma global diferents àrees: Revista digital, Tècniques d’estudi, Projectes per la comunitat,…

/ Aprenentatge entre iguals.

/ Projectes de treball vertical entre etapes.

Llengües estrangeres

/ Potenciació de la competència oral de l’alumnat – Auxiliars de conversa

/ Organització de l’alumnat per competències lingüístiques a partir de 1r d’ESO

/ Àrees curriculars en Anglès a ESO (Human Rights, Technology…)

/ Col·laboració amb CIEE – Universitats Americanes que realitzen pràctiques de conversa en petits grups.

/ Francès a partir de 3r d’ESO – Examen DELF.

Atenció a la diversitat

/ Treball en grups d’atenció a la diversitat en matèries instrumentals: Català, Matemàtiques i Anglès a ESO.

/ Atenció i seguiment personalitzat – Plans Individualitzats.

/ Col·laboració i comunicació constant amb els centres externs que treballen amb el nostre alumnat.

/ Classes de reforç a Batxillerat.

Orientació acadèmica

/ Itineraris acadèmics personalitzats segons competències i expectatives de futur.

/ Jornades anuals d’orientació professional a partir de 4t d’ESO.

/ Departament d’Orientació i Psicopedagogia propi del centre.

/ Tutor personalitzat per a la realització del Treball de Recerca a Batxillerat.

/ Participació en portes obertes universitàries i en xerrades d’orientació de formació professional.

Projecte TAC (Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement)

/ Projecte d’ús responsable dels dispositius mòbils.

/ Treball de creació d’apps en el marc del projecte mSchools.

/ Potenciació del disseny i impressió 3D.

/ Programació i robòtica fomentant el treball en grup.

/ Treball de les competències digitals de forma transversal.

/ Espai Maker dins de l’escola (Edulab)

Expressió musical i artística

/ L’art i la creació artística al servei del dia a dia escolar i del coneixement personal.

/ Projectes verticals col·laboratius relacionats amb festes i tradicions de l’escola.

/ Fomentar la creativitat i l’expressivitat a través de les arts plàstiques: fotografia, disseny gràfic, grans formats,…

/ Potenciant la interpretació musical de forma individual i grupal: veu, instruments tradicionals, eines tecnològiques,…

/ Aula de creació audiovisual.