El Batxillerat és una etapa d’ensenyament no obligatori que consta d’un cicle de dos cursos acadèmics. Aquest cicle compleix una important funció d’enllaç entre l’Educació Secundària Obligatòria i l’educació superior universitària o la transició a l’entrada al món laboral en una millor preparació cultural.

El Centre d’Estudis Montseny, com antiga Secció Filial, té el Batxillerat concertat i compta amb autorització per impartir-ne dues modalitats:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials