Plurilingüisme

L’Escola ha col·laborat amb la Generalitat de Catalunya com a centre pilot per la posta en marxa del Marc per al plurilingüisme del Departament d’Ensenyament. Aquest marc té com a objectiu que el sistema educatiu garanteixi el domini del català, del castellà i de l’anglès i del coneixement d’altres llengües en acabar l’educació obligatòria.

L’Escola ha participat, conjuntament amb altres centres més de tot Catalunya, en un projecte pilot que ha durat 2 anys i que ha donat les bases pel treball plurilingüe que s’ha ordenat en el nou currículum.

Un dels objectius concrets és que, en el que respecta a la llengua anglesa, l’any 2020 un 50% de l’alumnat que finalitzi l’ESO ho faci amb un nivell B1 d’anglès (equivalent al PET del British Council) i que el 50% de l’alumnat que finalitzi el Batxillerat ho faci amb el nivell B2 (First Certificate).

 


 Escoles + Sostenibles

LOGO B+S VERTICAL COLOR

Des de fa 8 anys, l’escola forma part del projecte  l’Agenda 21, que s’ha reconvertit en el projecte “Escoles + sostenibles”, que promou la participació, l’educació en iniciatives de millora en relació amb el medi ambient i a la sostenibilitat. Hi ha una comissió oberta a tots els membres de la nostra comunitat educativa que fan el seguiment de totes les activitats lligades al projecte anyal. Us mostrem un seguit d’activitats realitzades en aquest projecte:

 • Hort escolar
 • Punt verd mòbil escolar
 • Separació de residus
 • Projecte E+S (Esmorzar més sostenible)
 • Lipdub per la reducció de l’ús de paper d’alumini

 


Fundació Tr@ms

L’escola està associada a la Fundació privada Tr@ms, que agrupa una quinzena d’escoles de Catalunya amb unes característiques i inqietuds pedagògiques similars, i que proposa un projecte col·laboratiu per tal de convertir la innovació com a element identitari del centre, promovent projectes digitals entre els centres.

Són exemple d’aquestes col·laboracions (veure vídeo resum):

 • Ipad’s a P4
 • Tic-Tac – Pissarra digital a  P5
 • Contes.net – Conte col.laboratiu – 2n Primària
 • Correu electrònic – 4t Primària
 • Enigmàtiques – Jocs matemàtiques – 5è Primària
 • Little Contes – Històries col.laboratives en anglès – 6è primària
 • Tr@amscriure – Jocls Florals intercentres
 • Nadala col·laborativa
 • ClioTr@ms
 • VideoTr@ms

Projecte mSchools

mSchools és una iniciativa de mEducation multifacètica que integra les tecnologies mòbils a l’aula.Llançat el 2012, ajuda als estudiants a construir noves i importants competències digitals,preparant-los per al món d’avui.  L’escola col·labora en diferents projectes:

Mobilitze’m la informàtica amb l’alumnat de 4t d’ESO: creació d’apps per a dispositius mòbils a 4t d’ESO

Mobile History Map  amb l’alumnat de 2n d’ESO: és una aplicació de geo-posicionament i una plataforma que permet als estudiants crear col·laborativament contingut sobre els punts d’interès a prop de les seves escoles.